Zwrot podatku – to warto wiedzieć

Urząd skarbowy nie wzbudza miłych skojarzeń, poza jednym wyjątkiem, jakim jest zwrot podatku. Wynika on z nadwyżki zaliczek wpłacanych na poczet podatku dochodowego. Każdy podatnik ma obowiązek złożenia corocznej deklaracji dotyczącej wysokości osiągniętych dochodów. Zwrot podatku otrzymuje jeśli kwota odprowadzonego w ciągu roku podatku jest wyższa od faktycznie należnej. Właśnie w takiej sytuacji urząd skarbowy jest zobowiązany do zwrotu tejże nadwyżki podatnikowi.

Kiedy przysługuje zwrot podatku?

Najczęściej są to następujące sytuacje:

 • kwota zaliczek wpłacanych w ciągu roku jest wyższa niż należny podatek – z reguły kiedy zaliczka pobierana na rzecz podatku odnosiła się do zbyt wysokiego progu podatkowego,
 • korzystanie z ulg podatkowych i odliczeń – wówczas wartość przysługującej ulgi odlicza się od uzyskanego dochodu, co zmniejsza kwotę należnego podatku,
 • zwiększone koszty uzyskania przychodu – najczęściej w sytuacji zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; w przypadku zwykłej umowy o pracę – kiedy wykazuje się koszty bezpośrednio związane z uzyskiwaniem dochodu.

Rozliczenie za rok 2018 – terminy

Większość osób zastanawia się nad tym kiedy zwrot podatku trafi na ich konta. Bardzo istotne są tu terminy składania PIT-ów, zarówno w kontekście uniknięcia ewentualnych kar, jak również szybkiego uzyskania zwrotu podatku. Przed wszystkim pracodawcy są zobowiązani dostarczyć pracownikom PIT 11 najpóźniej do 28 lutego. Pozostałe istotne terminy, jeśli chodzi o rozliczenia za rok 2018, to:

 • do 31 stycznia należało złożyć PIT 16A, PIT 19A, PIT 28
 • do 28 lutego – PIT 40A
 • do 30 kwietnia – PIT 36, POT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
pieniądze
Kiedy przysługuje zwrot podatku

Co się zmieniło w rozliczeniach PIT?

Zanim bardzo istotna wiedza o tym jak obliczyć zwrot podatku, kilka istotnych zmian, które wchodzą w życie w rozliczeniach za miniony rok:

 • zdjęto z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązek samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych – to urząd skarbowy może wypełnić zeznanie roczne,
 • podwyższono kwotę wolną od podatku 2019 – z 6600 zł do 8000 zł,
 • zmiany dotyczą też przychodów twórców:
  • limit pozwalający na korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu wzrósł do kwoty 85 528 zł rocznie,
  • nowe ograniczenia co do tego, kto może z nich korzystać,
 • zmieniono niektóre limity zwolnień podatkowych:
  • z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 do 1000 zł,
  • z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 do 3000 zł,
  • dopłat do wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 do 2000 zł.
podatek
Ważne informacje i zmiany w rozliczeniach

Jak obliczyć zwrot podatku, jak się rozliczyć za rok 2018?

Wysokość zwrotu jest uzależniona od różnych czynników, dlatego jej wcześniejsze wyliczenie nie jest takie proste. Zanim wypełnimy roczne zeznania podatkowe można skorzystać z kalkulatorów dostępnych online, np. na stronie Ministerstwa Finansów. Wystarczy podać wymagane dane finansowe, kalkulator uwzględnia także odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania i kwoty zmniejszające podatek.

Wiemy już, że w tym roku PIT może rozliczyć urząd skarbowy, dotyczy to podatników, którzy składają deklaracje PI& 37 oraz PIT 38. Popularną i prostą metodą rozliczenia i wyliczenia zwrotu podatku, jest też użycie programów do wypełniania zeznania PIT. Są dostępne online i stanowią dodatek do wielu wydawnictw prasowych. Wciąż wiele osób rozlicza się tradycyjnie, wypełniają zeznanie ręcznie i wysyłając albo zanosząc je do urzędu skarbowego. Warto zrobić to jak najwcześniej, aby uzyskać szybko zwrot podatku i uniknąć kolejek w urzędach.

pit
Jak i gdzie złożyć deklarację PIT
fot: Proxima Studio/Shutterstock

Jak przekazywany jest zwrot podatku?

Tradycyjny sposób, nadal preferowany przez wielu podatników, to przekaz pocztowy. Pamiętajmy o tym, że w tym przypadku kwota będzie pomniejszona o koszty manipulacyjne (1% kwoty przekazu + cena usługi pocztowej). Można też wybrać osobisty odbiór w kasie urzędu. Najwygodniejszym i najbardziej korzystnym sposobem jest bez wątpienia zwrot podatku na konto bankowe. Wystarczy wcześniej dostarczyć do urzędu numer konta na formularzu ZAP-3. Informacja jest aktualna dopóki nie ulegnie on zmianie, co oznacza, że urząd skarbowy co roku będzie dokonywał przelewu bezpośrednio na wskazany rachunek.

Zwrot podatku – do kiedy?

Ile się czeka na zwrot podatku – to kluczowe pytanie dla wszystkich podatników. Terminy wypłat są uzależnione m.in. od tego, kiedy się rozliczymy i złożymy stosowne, prawidłowo wypełnione zeznanie. Zgodnie z przepisami zwrot podatku powinien nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. A zatem, jeśli zwleka się do ostatniej chwili, czyli do 30 kwietnia, na przelew z urzędu skarbowego można poczekać nawet do końca lipca. Zgodnie z deklaracjami urzędów, złożenie deklaracji przez internet i wybór przelewu nadpłaty, znacznie skracają czas oczekiwania na zwrot. Warto wiedzieć, ile się czeka na zwrot podatku w zależności od terminu złożenia zeznania:

 • 02 – zwrot podatku maksymalnie do 1 kwietnia 2019 r.,
 • 02 – 30.04 – zwrot podatku maksymalnie w ciągu 45 dni.

Należy także pamiętać o tym,  że:

 • deklaracje podatkowe złożone do 15.02.2019 r. będą rozpatrywane po wyznaczonej dacie i to od niej liczy się 3 miesiące lub 45 dni urzędowego obowiązku,
 • dla posiadaczy kartę dużej rodziny termin zwrotu podatku skraca się do 30 dni,
 • w wyjątkowych sytuacjach życiowych podatnikom przysługuje prawo do wnioskowania o skrócenie terminu oczekiwania na zwrot podatku, a decyzję podejmuje właściwy urząd skarbowy,
 • w przypadku korekty deklaracji PIT, termin zwrotu podatku wydłuża się o 2 miesiące liczone od dnia złożenia poprawek.
urzędnik
Ile czeka się na zwrot podatku?

Brak zwrotu podatku – co wtedy?

Przyczyny braku zwrotu podatku to przede wszystkim:

 • błędny albo nieaktualny numer konta podany w zeznaniu,
 • zaliczenie zwrotu podatku na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe lub np. na niezapłacone mandaty,
 • zeznanie wysłane pocztą nie dotarło do urzędu skarbowego.

Zawsze należy skontaktować się z urzędem w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli jednak żadna z opisanych sytuacji nie miała miejsca, urząd zwraca nadpłatę podatku dochodowego i należne odsetki.

Zdjęcia: Shutterstock, pixabay.com

Dodaj komentarz